Polityka prywatności

§ 1
 

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i
dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z
Twoimi danymi osobowymi.

 

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas
pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy
każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. Lit b) .
 Dane podane przez osoby korespondujące za pomocą formularza kontaktowego będą
przechowywane przez okres 72 miesięcy.

 

4. Administratorem danych osobowych jest RECTA Anna Rejda z siedzibą we Wrocławiu
NIP: 9131450599.

 

§ 2

 

1. RECTA Anna Rejda zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je
zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do
celów, w jakich są przetwarzane.

 

2. RECTA Anna Rejda nie przetwarza szczególnych kategorii danych oraz nie udostępnia
danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 

3. RECTA Anna Rejda zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali
się na ich podanie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Dane te
zbierane i przetwarzane są w celu udzielenia szczegółowych informacji związanych z
ofertą lub odpowiedzi na pytania. Zebrane w ten sposób dane osobowe nie są
wykorzystywane w kampaniach reklamowych.

 

4. RECTA Anna Rejda może zbierać następujące dane:
a) Informacje o komputerze,
b) Informacje o korzystaniu z witryny annarejda.com, w tym ścieżki nawigacji,
c) Informacje udostępnione na witrynie annarejda.com,
d) Informacje związane z korespondencją.

 

§ 3

 

1. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez witrynę
annarejda.com, w szczególności w celu udostępniania treści oraz komunikacji.

 

2. Za zgodą dane są przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w
celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do
prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

 

3. Dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do
zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i
udoskonalenia usług.

 

4. Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak
np. udział w wydarzeniach, koncertach, eventach, festiwalach. Zgodnie z regulaminem tych zdarzeń.

 

§ 4

 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna i
świadoma zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach dopasowania treści, sklepu i innych
funkcjonalności do zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów
statystycznych, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1
lit. c RODO).

 

4. W przypadku przetwarzania danych wymagającym zgody, przetwarzamy je do momentu
wycofania tej zgody przez użytkownika.

 

5. W przypadku przetwarzania danych wymuszonym przez obowiązujące przepisy prawa,
przetwarzamy je do momentu określonego w tych przepisach.

 

§ 5

 

 1. W celu szczegółowej informacji odnośnie zebranych przez nas danych osobowych
  zapraszamy do kontaktu w formularzu na stronie https://annarejda.com/kontakt. W szczególności
  udzielimy informacji związanej z:
  a) prawem dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawem do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  c) prawem do sprostowania Waszych danych,
  d) prawem do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawem wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6

 

1. Strona annarejda.com wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki zawierające dane w postaci
identyfikatora wysyłanego przez serwer do przeglądarki internetowej i przechowywany
przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie sprawdzane za każdym razem, gdy
przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony. Pliki cookie dzielą się na „trwałe” lub
„sesyjne”. Trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i
pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia (chyba że użytkownik usunie je przed datą
wygaśnięcia) sesyjne pliki cookie wygasają z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka
internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji
identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat,
mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi
z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 

2. Używamy Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel oraz Search Console na naszej
stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę.
Poprawia to użyteczność strony internetowej,
analizuje korzystanie ze strony internetowej, zapobiega oszustwom i poprawia
bezpieczeństwo strony internetowej, personalizuje stronę internetową dla każdego
użytkownika.

 

3. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie.

 

4. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość
korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł
korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

 

5. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze.

 

6. Usunięcie plików cookie wszystkich witryn będzie miało negatywny wpływ na
użyteczność wielu stron internetowych.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX